Dansk virksomhed vil reducere ressourcespild med trådløs fugtsensor

Kan man fange fugtskader, før de udvikler sig, reducere ressourcespild og fremme den grønne omstilling med en trådløs sensor? Det gør de hos den danske proptech virksomhed Woodsense.

Med et ønske om at sikre kvaliteten af fremtidens træbyggeri har Woodsense udviklet en trådløs fugtsensor, som gennem kontinuerlig monitorering og data analyse gør det muligt for byggeaktører at komme på forkant med fugtskader.

Kapitalindsprøjtning til ekspansion i Norden

Investorer, som blandt andre består af medlemmer af danske Keystones og DanBAN samt norske Vater AS, ser potentialet i den unge virksomhed, som i foråret kunne lukke en investeringsrunde med 2,6 millioner kroner.

Kapitalindsprøjtningen har nu ført til, at den danske virksomhed realiserer en vigtig milepæl: At ekspandere i Norden.

“Vi oplever stor interesse fra svenske- og norske aktører, som i forvejen har indgående erfaring med at bygge i træ. Udover at konsolidere Woodsense på det danske marked, vil vi i 2022 for alvor skalere videre på de øvrige nordiske markeder, hvor vi netop kan se et stort potentiale i sensorteknologi,” forklarer Jeppe Rasmussen, grundlægger og CEO i Woodsense.

Første skridt på den nordiske rejse bliver Norge, hvor virksomheden netop har etableret en salgsafdeling.

At Norge bliver det første land, den danske virksomhed ekspanderer i, er ikke tilfældigt. Vores nordiske nabo har nemlig som bekendt en lang tradition for at bygge i træ – også i stor skala. Norge ligger nemlig land til den største træbygning i verden: Mjøstårnet, der med sine 85,4 meter stod færdigbygget i 2019.

Helt så store trækonstruktioner er den danske sensor-virksomhed endnu ikke en del af, men ifølge virksomhedens nyeste skud på stammen og ansvarlig for den norske salgsafdeling, Kim Lunde Olsen, er der stort potentiale for den danske fugtsensor i Norge:

“Sensoren er et produkt, som giver mening i Norge. De sidste 10 år har vi oplevet et enormt fokus på bygningssundhed, og der er blevet indført større krav til tilstandsrapport fra januar 2022. Det stiller nogle andre krav til byggeriet, og jeg tror, at det er vigtigt, at vi tænker den cirkulære økonomi ind i vores tilgang til træbyggeri,” forklarer Kim Lunde Olsen.

trådløs fugtsensor

Trådløs fugtsensor til at fremme den grønne omstilling

Klimavenlige byggematerialer og reducering af ressourcespild. Det er nogle af de punkter, som fremhæves i regeringens nationale strategi for et mere bæredygtigt byggeri.

Og et mere bæredygtigt byggeri er nødvendigt, hvis man skæver mod regeringens målsætning om en 70 pct. reducering af CO2-udledningen i 2030 – for byggeriet udgør omkring 40 pct. af Danmarks samlede CO2-udledning.

Men hvorfor ikke bare benytte sig af klimavenlige byggematerialer som eksempelvis træ, som lagrer CO2? Jeppe Rasmussen forklarer, at der i byggebranchen er en usikkerhed om anvendelsen af træ:

“Vi oplever, at det i høj grad er træets modstandsdygtighed over for fugtpåvirkning, som afholder folk fra at anvende træ som byggemateriale. Ved at analysere den indsamlede data kan vores platform opdage og alarmere om lækager eller forhold, som kan føre til skimmelsvamp og råd. På den måde er det muligt at forebygge fugtskader og reducere ressourcespild i byggebranchen.”

Woodsense har ambitioner om at fortsætte ekspansionen af deres sensorløsning, og forventer, at Sverige bliver næste destination.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.