Ny vindmøllepark ved Anholt bliver Danmarks største

Etableringen af vindmølleparken ved Anholt sker med rekordfart . Efter planen vil den store vindmøllepark ved Anholt være færdigbygget på kun tre år, men allerede nu er de første af de ialt 111 vindmøller taget i brug. Når havmølleparken er færdigbygget vil den være den største havmøllepark i Danmark og vil overgå Horns rev havmøllepark, som på nuværende tidspunkt er Danmarks største. Første vindmølle blev tilsluttet el-nettet i begyndelsen af september og de resterende vindmøller vil blive koblet på el-nettet løbende over de kommende år.

Siemens Wind Power leverer møllerne til Danmarks største havmøllepark

Møllerne produceres af Siemens og er af typen SWT-3,6-120. Denne type er en videreudvikling af den tidligere SWT-3,6-107 og kan producere ca. 10 % mere end den forrige model.

Anholt havmøllepark får en nomineret effekt på 400 MV og vil ud over at kunne levere ca. 4 % af Danmarks totale elforbrug også kunne udskifte strøm fra dieselgeneratorer på Anholt med vindkraft, fordi der etableres en kabelforbindelse til øen.

Vindmølleparken vil, når den er helt udbygget kunne dække en stor del af landets elforbrug og den vil dermed spille en vigtig rolle i forhold til at nå målet i energiaftalen fra 2008 om at vindkraften i fremtiden skal dække 50 % af elforbruget.

Pensionskasser er medejere af havmølleparken

Dong Energy står som bygherre på projektet og har valgt Siemens Wind Power som leverandør af vindmøllerne på grund af virksomhedens store erfaring i forhold til konstruktion af møller, der kan modstå de kraftige påvirkninger det maritime miljø giver.

Dong Energy solgte i 2011 50 % af vindmølleparken til pensionskasserne PensionDanmark (30%) og PKA (20%) for 6 mia. kroner. En meget stor del af danske lønmodtagere vil på den måde indirekte blive medejere af danmarks største havmøllepark.

På energinet.dk kan du på et kort følge den aktuelle elproduktion i Danmark.

https://energinet.dk

Læs mere om den næste generation vindmøller fra Siemens Wind Power her:

http://www.energy.siemens.com/hq/en/power-generation/renewables/wind-power/

Skriv et svar