Backup med UPS batterier og cloud løsninger

Hvis du driver en virksomhed har du måske oplevet det kaos, der kan opstå når systemerne sætter ud af drift. Det kan medføre alt lige fra flaskehalse i produktionen til datatab og kommunikationsbrister – i det hele taget en omkostningstung kæp i hjulet for forretningsflowet. Jo større omsætning virksomheden genererer, jo større er det økonomiske tab ved potentielle nedbrud. Omvendt har mange mindre virksomheder ikke de store likvider til rådighed, til at dække de økonomiske tab efter et nedbrud. Det betyder at du under alle omstændigheder bør lave en strategi for håndtering af nedbrud, baseret på et informeret grundlag. Denne artikel giver derfor 3 vigtige bud på områder, hvor du bør sørge for at sikre dig.

UPS batterier til strømsvigt

Strømsvigt er en risiko som er stærkt underprioriteret i en hel del virksomheder, fordi mange fejlagtigt antager at stikkontakten er en stabil kilde til strøm – det er den dog langt fra. Og når der opstår strømafbrydelse kan det have voldsomme konsekvenser for virksomheden. Eksempelvis er IT-udstyr særligt sårbart over for spændingsvariationer og strømsvigt, hvorfor det er en oplagt mulighed at anskaffe sig et UPS batteri til backup af strømmen. UPS er en forkortelse for ”Uninterruptable Power Supply” og er i praksis et batteri, som sikrer en uafbrudt strømforsyning til virksomhedens IT-systemer. Et offline UPS-batteri, træder i kraft i det øjeblik strømmen går, mens et online UPS-batteri konstant er i funktion, men først begynder at tømme sit lager i det øjeblik strømmen svigter.

Backup af data

En UPS alene er ikke den fulde løsning, da der også kan ske fejl på IT-systemerne som ikke er relaterede til strømforsyningen. Her spiller både den menneskelige og den tekniske faktor ind. En medarbejder kan eksempelvis i et uopmærksomt øjeblik, komme til at slette eller overskrive en fil med informationer der skulle have været bevaret. Eller en harddisk med vigtige informationer kan pludselig bryde sammen uden varsel. Derfor er backup et must for enhver virksomhed, som bruger data for at kunne drive sine aktiviteter. Der findes både offline- og online backup-løsninger, og her er de online backup-løsninger så langt de sikreste. Overvej eksempelvis hvad der sker hvis din virksomhed bryder i brand, og den eneste backup er en ekstern harddisk som står på virksomhedens adresse. Eksemplet taler for sig selv, og det problem er du ude over med en online back up – også kaldet cloud backup eller ”backup i skyen”.

Antivirus

Det er ikke kun de interne forhold i virksomheden der skal holdes styr på. I en tid med stigende internetkriminalitet er det også vigtigt at beskytte virksomhedens IT-system mod trusler udefra. Her findes der en lang række antivirus-tjenester på markedet, nogle bedre end andre, så se dig godt om inden du vælger en leverandør. Hvis du vil være sikker på dit valg, kan du med fordel tage kontakt til en IT-virksomhed som arbejder med virusbeskyttelse.

De vil kunne vurdere din virksomheds konkrete situation og give bud på hvordan du bedst holder virksomheden beskyttet. Derudover er det vigtigt at du holder virksomhedens enheder opdaterede, så du undgår sikkerhedshuller i programmer og systemer. Det er også vigtigt at være opmærksom på spammails som kan indeholde virus. Hvis du modtager en mail som virker irrationel, selvom den måske er afsendt fra en bekendts mailkonto, så vær derfor ekstra varsom med at klikke på eventuelle links i mailen.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.