Sådan løses fremtidens energi-udfordringer

I år 2050 vil verdens befolkning nå 9 mia mennesker og antallet af biler vil være fordoblet til  2 mia køretøjer. Et komfortabelt liv med moderne goder vil ikke længere være forbeholdt befolkningerne i de gamle I-lande. Mange mennesker i udviklingslandende vil rykke op i middelklassen og få økonomisk mulighed for at kunne leve et liv, som vi kender det fra Europa og Nordamerika.
Det kan synes som en gordisk knude at løse fremtidens energiudfordringer, for med verdens nuværende energiforbrug er der allerede et utal af udfordringer i forhold til miljø, klima og forsyningssikkerhed. Energiproblematikken er omdrejningspunktet i mange krige og konflikter, men vi behøves ikke at møde fremtidens energiudfordring uforberedte, for der er flere udviklingstendenser , der peger i den rigtige retning.
Som et resultat af en fælles EU politik om biobrændstoffer bliver benzinen i EU nu tilsat minimum 5 pct. ethanol. Lovkravet har gjort det interessant for olieselskaberne at øge satsningen på biobrændstoffer. Et eksempel på dette er Shell, som aktivt er gået ind i udviklingen og produktionen af bioethanol i Brasilien igennem et joint venture med det brasilianske selskab Cosan.

Med moderne og effektive produktionsmetoder har det her vist sig muligt at øge produktiviteten markant og samtidig få certificeret produktionen som bæredygtig produktion, hvor der tages hensyn til både miljø og mennesker i lokalområdet. Læs mere om projektet her: Biofuel, the Brazilian way.

Indsatsen for at være forberedt til fremtidens energiudfordring har også udmønte sig i en lang række andre initiativer. Videoen herover viser Shells bud på løsninger der kan være med til at sikre energi til verdens voksende befolkning.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.