Siemens Wind Power: Oceaner af muligheder for havvindmøller

Fremtidens gigantiske vindmøller skal ud på havet

Der er ingen tvivl om, at offshore vindenergi er en af de mest lovende teknologier til at kunne producere vedvarende energi i en størrelsesorden, der virkelig kan gøre en forskel i den store sammenhæng.
Vi har igennem de seneste 30 år vænnet os til at se vindmøller som en integreret del af landskabet. Fremtiden tilhører imidlertid giganterne og fremtidens møller skal ikke stå på land, men langt ude på havet. Det er en udvikling, der har været undervejs i en årrække og vindmølleparkerne på havet bliver nu bygget mange steder i verden. Vindmølleparkerne der bliver bygget i dag er kun begyndelsen på det, der kan blive et sandt eventyr for vindmøllebranchen.

Gigantiske vindmøller på havet

At fremtidens vindmøller kommer til at være på havet er på en måde en indlysende udvikling, for på havet er vinden både mere kraftig og mere stabil end den er på land. Der er også rigeligt med plads til at anlægge de gigantiske vindmølleparker endda ofte forholdsvis tæt på slutbrugerne, idet de fleste af verdens storbyer ligger tæt på havet. Som eksempel kan nævnes London, hvor etableringen af havmølleparken London Array i dag leverer elektricitet til en halv mio. hjem. Verdens største havmøllepark består af 175 gigantiske vindmøller fra Siemens Wind Power. Det drejer sig om en type vindmøller, der er særligt udviklet til at kunne modstå de ekstra store belastninger som findes i det maritime miljø. Det er desuden vigtigt, at møllerne er meget driftsikre, da service og vedligeholdelse jo er forbundet med ekstra omkostninger når møllerne står flere sømil fra land.

Danmark er foregangsland for havvindmøller

I Danmark er vi også godt med når det drejer sig om havmølleparker. Den seneste store vindmøllepark ved Anholdt bliver med sine 400 MW danmarks største.
Møllerne produceres af Siemens Wind Power og er af typen SWT-3,6-120. Denne type er en videreudvikling af den tidligere SWT-3,6-107 og kan producere ca. 10 % mere end den forrige model.

Anholt havmøllepark får en nomineret effekt på 400 MV og vil ud over at kunne levere ca. 4 % af Danmarks totale elforbrug også kunne udskifte strøm fra dieselgeneratorer på Anholt med vindkraft, fordi der etableres en kabelforbindelse til øen.

Vindmølleparken vil, når den er helt udbygget kunne dække en stor del af landets elforbrug og den vil dermed spille en vigtig rolle i forhold til at nå målet i energiaftalen fra 2008 om at vindkraften i fremtiden skal dække 50 % af elforbruget.

Siemens Wind Power er valgt som leverandør af møllerne

Dong Energy står som bygherre på projektet og har valgt Siemens Wind Power som leverandør af vindmøllerne på grund af virksomhedens store erfaring i forhold til konstruktion af møller, der kan modstå de kraftige påvirkninger det maritime miljø giver.

Dong Energy solgte i 2011 50 % af vindmølleparken til pensionskasserne PensionDanmark (30%) og PKA (20%) for 6 mia. kroner. En meget stor del af danske lønmodtagere vil på den måde indirekte blive medejere af danmarks største havmøllepark.

Se link til energistyrelsens plan over havvindmøller i danmark: http://www.ens.dk/undergrund-forsyning/vedvarende-energi/vindkraft-vindmoller/havvindmoller

På energinet.dk kan du på et kort følge den aktuelle elproduktion i Danmark.

Skriv et svar