Vækstlån giver virksomheder nye muligheder

Mange små og mellemstore virksomheder mangler financielle muligheder for ekspandere forretningen. Årsagen til problemerne er ikke mangel på gode idéer eller en generel dårlig økonomisk fundering. Årsagen skal mere findes i eftervirkningerne af den financielle krise, der har tvunget bankerne til at stamme op på långivningen. Dette har også ramt virksomheder med et ellers indlysende vækstpotientiale.

Vækstfonden er en statslig fond, der har til formål at hjælpe virksomheder med vækstplaner på vej. Hjælpen retter sig mod virksomheder der har et klart vækstpotientiale, men som har svært ved at realisere planerne på grund af den udtalte tilbageholdenhed, der stadig præger hele den financielle sektor.

Et vækstlån gavner både den enkelte virksomhed og hele samfundet

Et vækstlån kan både være en fordel for den enkelte virksomhed og og for samfundet som helhed. Virksomheden får financiel mulighed for at realisere vækstplanerne og samfundet nyder godt af investeringen i form af en række afledte effekter som jobskabelse og øgende skatteindtægter.
Der er derfor god samfundsmæssig fornuft i at give virksomhederne en håndsrækning i form af bedre lånemuligheder.
I videoen herunder er vist et eksempel på en virksomhed, som med stor succes har benyttet sig at financere vækstplanerne med et lån fra vækstfonden. Virksomheden PlastTeam har takket være vækstfonden nu mulighed for at øge produktionen og ekspandere til nye markeder i udlandet.

Hvem kan få et vækstlån?

Et Vækstlån kan udbetales til små og mellemstore virksomheder i Danmark, som opfylder nedenstående kriterier. Et Vækstlån kan søges af virksomheder inden for alle brancher.
•Virksomheden har maks. 250 ansatte
•Virksomheden har en omsætning på under 372 mio. kr. eller en balande på under 320 mio. kr.
•Virksomheden er uafhængig af større virksomheder
•Virksomhedens soliditet er fornuftig
•Virksomhedens tre seneste årsregnskaber viser en positiv trend
•Virksomheden kan ikke stille den fornødne sikkerhed til at banken vil udstede lånet
•Virksomheden har relevante kompetencer til at udføre de ambitiøse planer
•Vækstlånet indgår i en samlet finansieringsløsning, som inkluderer finansiering fra banker eller andre
•Vækstlånet skal være på min. 2 mio. kr.

Flere af de kriterier der er beskrevet herover er naturligvis en vurderingssag, som Vækstfonden afgør

Sådan ansøger virksomheder om at få et Vækstlån

For at få et Vækstlån skal virksomheden indsende en ansøgning. Denne ansøgning kan sendes digitalt fra Vækstfondens hjemmeside vf.dk. Ansøgningen skal indeholde følgende:
•En forretningsplan
•Revisorattesterede årsrapporter for de seneste 2 år og evt. perioderegnskaber
•Budgetter for indeværende år og det kommende år
•CV’er på nøglepersoner i virksomheden
•Seneste selvangivelse og/eller formueopgørelse for ejerkredsen
•Plan for den investering eller det projektet, der skal gennemføres
•Kopi af købsaftale ved ejerskifte
•Oversigt over virksomhedens samlede finansieringsvilkår

Vækstfonden vurderer ansøgningen. Herefter afholdes et møde med virksomheden. Til sidst foretager Vækstfonden en undersøgelse for at få indsigt i virksomhedens relevante kommercielle, juridiske og finansielle forhold. Vurderer Vækstfonden at resultatet er tilfredsstillende, udbetales lånet til virksomheden. Hele forløbet tager 5-8 uger.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.